Een vriendelijke woonomgeving met veel groen en wandelende gezinnen. Het gebied is autoluw. De gebouwen zijn een aantal verdiepingen hoog.

Gebiedsvisie De Stationstuinen is vastgesteld!

Een vriendelijke woonomgeving met veel groen en wandelende gezinnen. Het gebied is autoluw. De gebouwen zijn een aantal verdiepingen hoog.
De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 15 december de gebiedsvisie voor De Stationstuinen unaniem vastgesteld. De gebiedsvisie geeft de richting van de ontwikkeling weer. Een raamwerk waarin uitgangspunten en leidende principes zijn beschreven. Dit raamwerk is nu dus officieel vastgesteld en kan ook op steun rekenen van de vele belanghebbenden in het gebied.
Wethouder Peter Luijendijk: “Ik ben trots op de inhoud van de gebiedsvisie en heel blij dat de voltallige gemeenteraad hiermee heeft ingestemd. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar de realisatie van De Stationstuinen, de groene stad van morgen. We nodigen de markt uit om samen met ons dit gebied aan te pakken en succesvol te helpen ontwikkelen. Dat kan alleen als overheden, bewoners, gebruikers, ondernemers en grondeigenaren nauw samenwerken. We zijn al met diverse partijen in gesprek en dat biedt volop perspectieven.”

De hele gebiedsvisie is na te lezen door te klikken op deze link.

Het raadsbesluit van de gemeente Barendrecht is hier na te lezen.