Nieuwsbericht

Bestemmingsplan De Stationstuinen 1ste fase vastgesteld en ter inzage voor beroep t/m 21 maart 2024

De gemeenteraad van Barendrecht heeft in zijn vergadering van 19 december 2023 het Crisis en herstelwet bestemmingsplan De Stationstuinen 1ste fase vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 8 februari tot en met 21 maart 2024.
Belanghebbenden kunnen in die periode beroep aantekenen bij de Raad van State.
Voor verdere informatie en voor het indienen van beroep (uiterlijk 21 maart), zie het bericht op de website van de gemeente.
Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan De Stationstuinen 1ste fase – Gemeente Barendrecht

NB: verwezen wordt naar ruimtelijke plannen.nl. Deze site is nog steeds actief. Maar omdat de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking is getreden, verschijnt er een “popup scherm”. Deze kunt u wegklikken.

Aanleiding

De Stationstuinen wordt ontwikkeld aan de oostzijde van het NS-station Barendrecht. Deze locatie wordt omgevormd naar een bruisende plek met ruimte voor nieuwe woningen, een succesvol bedrijfsleven, horeca, winkels, onderwijsinstellingen, recreatiemogelijkheden en andere voorzieningen. Het MER en het beeldkwaliteitsplan hebben betrekking op de gehele gebiedsontwikkeling. Het bestemmingsplan maakt de 1ste fase van deze gebiedsontwikkeling mogelijk. Het gaat om het gebied aan de Spoorlaan en omgeving rotonde Dwarsligger – Zuideinde.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.