Toegankelijkheidsverklaring Stationstuinen Barendrecht

Naam van de website Stationstuinen Barendrecht
Van overheidsinstantie Gemeente Barendrecht
Toegankelijkheidsstatus Voldoet gedeeltelijk (B)
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Mail webteam@bar-organisatie.nl
Datum van de verklaring 01-04-2022
Link naar alle informatie over toegankelijkheid vanuit de gemeente Barendrecht https://www.barendrecht.nl/toegankelijkheid

 

Verklaring

Gemeente Barendrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Stationstuinen Barendrecht.

 • hoofddomein:

https://www.stationstuinenbarendrecht.nl/

 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:

(niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Barendrecht is beschikbaar via de link https://www.barendrecht.nl/toegankelijkheid

 

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Barendrecht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Stationstuinen Barendrecht gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

 

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webteam@bar-organisatie.nl.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

 

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman(externe link).

 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Stationstuinen Barendrecht : voldoet gedeeltelijk

De toegankelijkheid van de website Stationstuinen Barendrecht is tweemaal onderzocht:

 • 1 maart 2021, uitgevoerd door onderzoeksbureau Cardan. www.stationstuinenbarendrecht.nl kreeg een score van 28/50
 • 10 augustus 2021, uitgevoerd door onderzoeksbureau Cardan. www.stationstuinenbarendrecht.nl kreeg een score van 40/50

 

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 – Niet-tekstuele content [niveau A]

  • Beschrijving van de afwijking: Afbeeldingen hebben alternatieve teksten nodig, niet alle afbeeldingen bevatten juiste alternatieve teksten.
  • Oorzaak: Niet alle afbeeldingen bevatten juiste alternatieve teksten.
  • Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur. Doordat sommige afbeeldingen en logo’s geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.
  • Alternatief: Bezoekers die hinder ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente Barendrecht via een e-mail naar communicatie@barendrecht.nl of bellen naar 14 0180.
  • Maatregel: We zijn in overleg met de leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.3.1 – Info en relaties [niveau A]

  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Niet alle stylen (koppen en tussenkoppen) zijn op een juiste manier gebruikt en de structuur is niet altijd juist.
  • Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur. Doordat sommige afbeeldingen en logo’s geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.
  • Alternatief: Bezoekers die hinder ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente Barendrecht via een e-mail naar communicatie@barendrecht.nl of bellen naar 14 0180.
  • Maatregel: We zijn in overleg met de leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.3.2 – Betekenisvolle volgorde [niveau A]

  • Beschrijving van de afwijking: Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.
  • Oorzaak: De volgorde van de content is niet altijd juist waardoor software de leesvolgorde niet juiste kan bepalen.
  • Gevolg: Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden.
  • Alternatief: Bezoekers die hinder ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente Barendrecht via een e-mail naar communicatie@barendrecht.nl of bellen naar 14 0180.
  • Maatregel: We zijn in overleg met de leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.3.5 – Identificeer het doel van de input [niveau AA]

  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:
   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: Voor sommige invoervelden is een autocomplete attribuut nodig bij de input-elementen. Dit is nu niet het geval.
  • Gevolg: Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, geen ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden, door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden.
  • Alternatief: Bezoekers die hinder ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente Barendrecht via een e-mail naar communicatie@barendrecht.nl of bellen naar 14 0180.
  • Maatregel: We zijn in overleg met de leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.4.3 – Contrast (minimum) [niveau AA]

  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:
   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Het kleurcontrast in sommige bijlagen is niet juist gebruikt en voldoen niet aan de richtlijnen.
  • Gevolg: Niet iedereen zal de informatie tot zich kunnen nemen door verkeerd kleurcontrast.
  • Alternatief: Bezoekers die hinder ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente Barendrecht via een e-mail naar communicatie@barendrecht.nl of bellen naar 14 0180.
  • Maatregel: We zijn in overleg met de leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 2.4.2 – Paginatitel [niveau A]

  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle webpagina’s hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: Titels in PDF bestanden zijn vaak niet ingevuld.
  • Gevolg: Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Dit is nu niet altijd mogelijk.
  • Alternatief: Bezoekers die hinder ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente Barendrecht via een e-mail naar communicatie@barendrecht.nl of bellen naar 14 0180.
  • Maatregel: We zijn in overleg met de leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 3.1.1 – Taal van de pagina [niveau A]

  • Beschrijving van de afwijking: De standaard menselijke taal van diverse webpagina’s kan door software niet bepaald worden.
  • Oorzaak: In sommige bestanden is de engelse taal ingesteld terwijl het een nederlands document is.
  • Gevolg: De taal hoort correct ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker.
  • Alternatief: Bezoekers die hinder ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente Barendrecht via een e-mail naar communicatie@barendrecht.nl of bellen naar 14 0180.
  • Maatregel: We zijn in overleg met de leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 3.3.2 – Labels of instructies [niveau A]

  • Beschrijving van de afwijking: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies niet geleverd.
  • Oorzaak: Niet alle invoervelden hebben labels en is er niet duidelijk wat er ingevuld moet worden.
  • Gevolg: Bezoekers kunnen hinder ondervinden, omdat niet altijd duidelijk is wat er ingevuld moet worden.
  • Alternatief: Bezoekers die hinder ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente Barendrecht via een e-mail naar communicatie@barendrecht.nl of bellen naar 14 0180.
  • Maatregel: We zijn in overleg met de leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 4.1.2 – Naam, rol, waarde [niveau A]

  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) niet door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Er zijn meerdere fouten in de componenten gevonden. Zo bevatten niet alle iconen bevatten een knop, zodat het kan worden afgesloten en bevat het zogenaamd hamburgermenu geen tekst of een alternatief om het een naam te geven.
  • Gevolg: Hulpsoftware weet op dit moment niet dat dit een knop is en wat deze knop doet en kan niet aan zijn gebruiker vertellen dat hier op geklikt kan worden om de afbeelding af te sluiten. Dit geldt ook voor de iconen met pijlen om van afbeelding te wisselen. Voorleessoftware weet niet dat dit knoppen zijn en wat deze knoppen doen. Deze knoppen moeten worden voorzien van de juiste rol en naam.
  • Alternatief: Bezoekers die hinder ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente Barendrecht via een e-mail naar communicatie@barendrecht.nl of bellen naar 14 0180.
  • Maatregel: We zijn in overleg met de leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 4.1.3 – Statusberichten [niveau AA]

  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten niet door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: Als dit formulier wordt verzonden met fouten, verschijnen meldingen in beeld en blijft de focus op de verzendknop staan.
  • Gevolg: Bezoeker kunnen hier hinder van ondervinden.
  • Alternatief: Bezoekers die hinder ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente Barendrecht via een e-mail naar communicatie@barendrecht.nl of bellen naar 14 0180.
  • Maatregel: We zijn in overleg met de leverancier om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

 

Andere toegankelijkheidsissues

Geen

 

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-04-2022 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Barendrecht .
Functie: Clustermanager

De officiële verklaring is ook te bekijken via de website: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1316

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-04-2022.