Toegankelijkheidsverklaring Stationstuinen Barendrecht

Naam van de website: Stationstuinen Barendrecht
Van overheidsinstantie: Gemeente Barendrecht
Toegankelijkheidsstatus: audit volgt
Toegankelijkheidsprobleem: Meld het. Mail webteam@bar-organisatie.nl

Verklaring

Gemeente Barendrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Stationstuinen Barendrecht.

  • hoofddomein:

https://www.stationstuinenbarendrecht.nl/

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Barendrecht is beschikbaar via de link https://www.barendrecht.nl/toegankelijkheid