Toegankelijkheidsverklaring Stationstuinen Barendrecht

Naam van de website Stationstuinen Barendrecht
Van overheidsinstantie Gemeente Barendrecht
Toegankelijkheidsstatus eerste maatregelen genomen (C)
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Mail webteam@bar-organisatie.nl
Datum van de verklaring 01-09-2020
Link naar alle informatie over toegankelijkheid vanuit de gemeente Barendrecht https://www.barendrecht.nl/toegankelijkheidsverklaring

 

Verklaring

Gemeente Barendrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Stationstuinen Barendrecht.

  • hoofddomein:

https://www.stationstuinenbarendrecht.nl/

  • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:

(niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Barendrecht is beschikbaar via de link https://www.barendrecht.nl/toegankelijkheidsverklaring

 

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Barendrecht verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Stationstuinen Barendrecht te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Barendrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van Stationstuinen Barendrecht en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

 

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webteam@bar-organisatie.nl.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

 

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman(externe link).

 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten
  • De status van de website Stationstuinen Barendrecht : eerste maatregelen genomen

De toegankelijkheid van de website Stationstuinen Barendrecht is nog niet onderzocht.

  • Er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
  • Een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 1-6-2021

 

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

Het is onbekend welke afwijkingen er zijn

 

Andere toegankelijkheidsissues

Geen

 

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-09-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Barendrecht .
Functie: Afdelingsmanager

De officiële verklaring is ook te bekijken via de website: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1316

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 1-09-2020.