Nieuwsbericht

Mobiliteitshubs

In De Stationstuinen zijn goede openbaar vervoer verbindingen. Daarom gaat de gemeente bij het ontwikkelen van dit gebied uit van beperkt autobezit en -gebruik. De wijk wordt autoluw, krijgt een lage parkeernorm en er komen geen doorgaande routes door De Stationstuinen. De ruimte tussen de woningen wordt ingericht als parkstrook om te lopen, fietsen en te spelen.

Parkeerplaatsen voor toekomstige bewoners en bezoekers worden grotendeels gerealiseerd in een aantal openbare mobiliteitshubs/parkeergarages en voor een deel in private niet openbare garages. Als alternatief voor de (eigen) auto worden verschillende manieren van deelmobiliteit aangeboden zoals deelauto’s, -scooters, -fietsen en -bakfietsen. In de hubs zal hiervoor ruimte aanwezig zijn.

De gemeente is in gesprek met aanbieders van deelmobiliteit. Hiervoor wordt een marktverkenning uitgevoerd. De verkenning heeft als doel input te krijgen voor het contracteren van een partij die deze diensten in De Stationstuinen gaat aanbieden. Omdat dit een jonge markt is en er nog weinig ervaring is met dit type diensten, wordt met de aanbieders gesproken om te komen tot een realistische en scherpe uitvraag.  De marktverkenning wordt in november van dit jaar afgerond.

Naast het contracteren van een partij voor het aanbieden van deelmobiliteit, wordt ook verder gewerkt aan de uitwerking van de parkeerhubs. Voor de hub’s is een algemeen programma van eisen opgesteld. Per parkeerhub wordt vervolgens nog een kavelpaspoort gemaakt. Hierin worden specifieke eisen gesteld over de omvang, functies, uitstraling, bereikbaarheid en inpassing in de omgeving.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.