Nieuwsbericht

Groen licht voor start bouw De Stationstuinen (Persbericht)

De bouw van de eerste 815 woningen, waaronder de 550 woningen uit de eerste fase, in de nieuwe wijk De Stationstuinen is in zicht. Op dinsdag 19 december ging de gemeenteraad akkoord met onder andere het bestemmingsplan. Van deze 815 woningen worden ruim 60% betaalbare woningen gerealiseerd. Dat betekent 30% sociale huurwoningen en 30% middeldure huur- en koopwoningen. De overige 40% van de woningen worden dure koopwoningen.

“Ik ben zeer enthousiast dat deze eerste mijlpaal vaststaat. Nu onder andere het bestemmingsplan is vastgesteld, kunnen we gaan kijken naar de vervolgstappen. De eerste paal van deze nieuwe woningen moet in december 2024 in de grond worden geslagen. De bouw van meer woningen in Barendrecht kan mij niet snel genoeg gaan, maar dit is alvast een mooi vooruitzicht voor de inwoners en toekomstige inwoners van Barendrecht.”, aldus wethouder Lennart van der Linden.

Subsidie vanuit Rijksoverheid

“Meer woningen voor verschillende doelgroepen, waar het kan ook met voorrang voor Barendrechters, daar gaan we voor als gemeente. Dat is ook waarom we als gemeente investeren in de ontwikkeling van De Stationstuinen. We benutten al zoveel mogelijk kansen in bestaande wijken, maar de bouw van duizenden woningen gaat de komende jaren nog meer het verschil maken.”, voegt de wethouder verder toe.

Voor de ontwikkeling van De Stationstuinen ontvangt de gemeente Barendrecht een subsidie van €20,5 miljoen van de Rijksoverheid. Een van de eisen daarvoor is dat minimaal 50% betaalbare woningen moeten worden gerealiseerd in deze wijk. Dit zijn minimaal 1750 woningen. Deze subsidie wordt ingezet voor de infrastructuur, het verbeteren van de veiligheid en het vergroten van de capaciteit van een aantal kruispunten. Naast deze subsidie investeren gemeente Barendrecht, de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard en de Meteropoolregio Rotterdam – Den Haag ook in de infrastructuur. Hiermee komt de investering op totaal € 31,8 miljoen. Dit moet zorgen voor een goede bereikbaarheid van en naar De Stationstuinen.

Positief besluit stukken

Naast het bestemmingsplan, is er ook een beeldkwaliteitsplan en een een zogeheten ‘structuurplan’ en Milieueffectrapport vastgesteld. In het structuurplan staan onder andere de kaders voor de inrichting van de buitenruimte, parkeergelegenheden en soorten woningen. In de Milieueffectenrapport gaat het over milieuaspecten zoals geluid, luchtkwaliteit, natuur en verkeer.

Na vaststelling op 19 december, is het bestemmingsplan online te raadplegen op http://ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0489.BPBTO20220003-VG01). Als de provincie verder geen bezwaren heeft, wordt het vastgestelde bestemmingsplan vanaf half januari ter inzage gelegd, zodat vanaf dan en binnen 6 weken een beroep tegen het plan aangetekend kan worden bij de Raad van State. Binnen 6 maanden doet de Raad van State uitspraak.

De volgende stap is een aanvraag voor de omgevingsvergunning vanuit de ontwikkelaar.

Voor meer informatie: Vergadering GEMEENTERAAD 19-12-2023 Gemeente Barendrecht (punt 7 en 8)

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.