Nieuwsbericht

Parkeeroplossingen in en rond De Stationstuinen (Persbericht)

BARENDRECHT (11 oktober 2023) – In De Stationstuinen, het gebied ten oosten van station Barendrecht, worden komende jaren zo’n 3.500 woningen gebouwd. De manier waarop in deze wijk wordt omgegaan met mobiliteit is een belangrijke pijler binnen de afgesproken kaders.

Het moet een gezonde en bereikbare wijk worden, met een groene inrichting, aantrekkelijke verblijfsplekken en veel ruimte voor fietsers en voetgangers. Om dit mogelijk te maken wordt een mobiliteitsconcept ingevoerd van stappen, trappen, OV, mobiliteitsconcepten zoals deelmobiliteit en betaald parkeren.

Aanvullende maatregelen voor omliggende gebieden

De gemeenteraad nam in september 2022 een eerste besluit om in De Stationstuinen betaald parkeren in te voeren voor bewoners, werknemers, bezoekers en P+R-reizigers. Op basis van dit besluit is een verdere uitwerking gemaakt van de regels rondom parkeren en de invloed ervan op de omliggende gebieden. Om nadelige effecten in de wijken en bedrijventerreinen rondom De Stationstuinen te voorkomen, zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Participatietraject flankerend parkeerbeleid

Eind oktober en begin november organiseert de gemeente een participatietraject, gericht op de wijken Oranjewijk en Noord, de bedrijventerreinen rond De Stationstuinen en de Gebroken Meeldijk ten oosten van het spoor. Per deelgebied worden de bewoners of bedrijven geïnformeerd over het toekomstige mobiliteitsregime in De Stationstuinen en worden zij geconsulteerd op maatregelen om de overlast te beperken. De mogelijke maatregelen zijn niet in beton gegoten. We willen deze participatiebijeenkomsten gebruiken om van inwoners en bedrijven zélf ideeën, suggesties en kanttekeningen te horen. De opbrengst van de bijeenkomsten wordt meegenomen in de uitwerking naar effectief beleid.

Planning

De uitkomsten van de participatie worden meegenomen in het voorstel voor de regels rondom mobiliteit en parkeren en de bijbehorende maatregelen dat begin 2024 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor besluitvorming.

De Stationstuinen is de groene wijk van morgen

In De Stationstuinen bouwt Barendrecht samen met marktpartijen en woningcorporaties aan de groene wijk van morgen. De komende jaren worden hier zo’n 3.500 woningen gebouwd, waarvan 30% sociale huurwoningen en 30% middeldure huur- en koopwoningen. Meer informatie over De Stationstuinen is te vinden op de website www.stationstuinenbarendrecht.nl.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.