Gezond bereikbaar

In De Stationstuinen werken we aan de mobiliteit van de toekomst, die moet zorgen voor een gezonde en duurzame leefomgeving waar groen de overhand heeft.

Voetgangers en fietsers krijgen voorrang en er wordt ingezet op zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer. Het verkeer van en naar Dutch Fresh Port wordt zoveel mogelijk gescheiden van het bestemmingsverkeer. Parkeren vindt plaats in collectieve voorzieningen. Daarnaast wordt er nadrukkelijk ingezet op deelmobiliteit. De auto krijgt zo een bescheiden rol in het straatbeeld.
De ligging naast het station en de komst van snellere treinverbindingen zorgen voor een optimale verbinding met Rotterdam en de rest van de Randstad. De fiets- en wandelpaden sluiten naadloos aan op het station. Door de nieuwe mobiliteitshubs (overstappunten) zoals die bij het station, stap je makkelijk over van de trein op de bus en andere vervoersmiddelen. Hierdoor wordt het voor bewoners en bezoekers makkelijk gemaakt om met het openbaar vervoer, te voet of op de fiets naar hun bestemming te gaan.

Groen en bewust

Groen zet de toon in De Stationstuinen. Direct bij binnenkomst worden bezoekers verrast door de aantrekkelijke groene openbare ruimte en de bijzondere gebouwen met groene daken en gevels.

De vele (collectieve) tuinen, parkjes en groene pleintjes nodigen uit te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Groen is niet alleen aantrekkelijker voor het oog maar heeft ook een positief effectief op de gezondheid. Aandacht voor gezond eten past daarbij. In De Stationstuinen komen bijvoorbeeld gezamenlijke moestuinen. Ook wordt er ingezet op het aantrekken van onderwijs- en kennisinstellingen die zich bezighouden met vernieuwingen in de agrofood sector. Zo sluit het gebied goed aan bij de agrofood traditie en de groene sfeer van de bestaande wijken in Barendrecht.

In De Stationstuinen wordt duurzaam gebouwd met de nieuwste inzichten op het gebied van bouwtechniek. Natuur-inclusief en waar mogelijk circulair. Circulair betekent spaarzaam (her)gebruik van grondstoffen en materialen, tijdens en na de ontwikkeling van het gebied. Ook wordt ingezet op alternatief materiaalgebruik zoals houtbouw.

Plek voor iedereen

De Stationstuinen is een plek voor iedereen. Er komt een grote variatie aan functies, voorzieningen, bedrijven en woningtypen die dit met recht een gemengd gebied maken.

De Stationstuinen biedt een antwoord op de vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen voor Barendrecht en de regio. Achterliggende vraagstukken zijn de behoefte aan doorstroming, de grote stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens, vergrijzing en toenemende eenzaamheid. De Stationstuinen is een antwoord op deze vraagstukken.

De Stationstuinen biedt ook ruimte voor breed ondernemerschap: van startups en gevestigde bedrijven tot kennis- en opleidingsinstituten op het gebied van voedsel en gezondheid. Bouwstenen van Dutch Fresh Port die hier een plek krijgen.

De Stationstuinen wordt een gebied met een stedelijke dichtheid, waarin de kwaliteiten van het dorp terugkomen; volop groen, vriendelijke architectuur en ruimte voor een sterke sociale cohesie.

Heeft u aanvullende vragen, of opmerkingen?
Of wilt u meedenken? We horen het graag.

Heeft u een vraag of initiatief? Laat het ons weten, we proberen zo spoedig mogelijk te reageren.