Een levendige plek,
waar mensen wonen,
werken en recreëren.

In De Stationstuinen bouwt Barendrecht aan de groene stad van morgen. Een toonaangevend leefgebied waar mensen wonen, werken, leren en recreëren. Een levendige plek voor jong en oud die stads oogt en vertrouwd voelt. Verbonden met Dutch Fresh Port wordt het een ‘vers proeftuin’ voor nieuwe woonvormen, innovatieve bedrijvigheid, onderwijs en onderzoek. Groen zet hier de toon. De auto verdwijnt hier uit beeld. Fietsverbindingen zorgen voor de aansluiting met het dorp en het groene buitengebied, slimme OV hubs brengen de Randstad dichtbij. Het nieuwe stedelijke leven ontspannen en gezond krijgt hier vorm.

Op deze website kunt u de gebiedsvisie lezen.
Wij horen graag uw reacties.

Onze gebiedsvisie