Visie

Barendrecht is een sterke schakel in Woondeal Zuidelijke Randstad en één van de stationsgebieden langs de ‘Oude Lijn’ (de spoorwegverbinding tussen Leiden en Dordrecht) die getransformeerd worden naar woningen. De Stationstuinen levert een belangrijke bijdrage aan de grote woningopgave in de regio en geeft een nieuwe impuls aan het huidige agro-logistieke bedrijventerrein. De nieuwe wijk zorgt voor verbinding tussen en versterking van het aangrenzende Dutch Fresh Port bedrijvencluster en het centrum van Barendrecht.

Gebiedskaart Kernwaarden Feiten en cijfers

De agrofood traditie wordt er voortgezet. De bestaande bedrijvigheid in het plangebied verdwijnt slechts deels. In De Stationstuinen gaan wonen, werken en leren straks hand in hand. De wens bestaat om onder andere een agrofood campus in het hart van De Stationstuinen te realiseren rond de thema’s duurzaamheid en gezondheid. Activiteiten die naadloos passen bij een wijk van de toekomst.

Ca. 0 hectare
Totale gebied
Ca. 0
woningen
0 m2
Voorzieningen

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.