Elias Akerboom, financieel adviseur voor De Stationstuinen

De mensen achter De Stationstuinen – deel 6

Elias Akerboom, financieel adviseur voor De Stationstuinen

Graag stellen wij Elias Akerboom aan u voor, lid van het projectteam van De Stationstuinen: “Ik werk aan diverse projecten binnen de gemeente. Mijn specialisme is het financieel economische aspect van gebiedsontwikkelingsprojecten. Ik werk mee aan de financieel economische onderbouwing van het project De Stationstuinen. Om dit goed in kaart te brengen voer ik gesprekken met verschillende betrokken partijen. Zowel in het betreffende gebied, als met diverse adviseurs en collega’s binnen de gemeente.

Het project De Stationstuinen heeft een tekort in de begroting.  Daarvoor hebben we een subsidie van het Rijk gekregen vanuit de Woningbouwimpuls. Vooraf heb ik gewerkt aan de financieel economische onderbouwing van de aanvraag van deze subsidie. Daarnaast heb ik met diverse partijen in het gebied overlegd om te onderzoeken in hoeverre zij kunnen bijdragen aan de publieke kosten. Dit zijn kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld de realisatie van de infrastructuur en de openbare ruimte.

De Stationstuinen is een uniek project in de vorm waarin het wordt gerealiseerd. De gebiedsontwikkeling wordt voor 90% gerealiseerd op grond van bestaande eigenaren in het gebied. Het is daarom van groot belang dat wij die partijen meekrijgen in deze ontwikkeling. Vanuit de gemeente scheppen we de kaders waarbinnen het plan mogelijk is.”