7 oktober: Digitale informatie-bijeenkomst De Stationstuinen

In de afgelopen maanden heeft u kunnen reageren op de plannen voor De Stationstuinen. Op woensdag 7 oktober van 19.30 – 20.30 uur presenteren we de resultaten hiervan tijdens een digitale informatiebijeenkomst. Ook geven we geïnteresseerden dan de kans nog te reageren op de concept gebiedsvisie. Daarna gaat de visie het gemeentelijke besluitvormingstraject in.
Aanmelden voor de digitale bijeenkomst op 7 oktober kan door een e-mail te sturen naar gebiedsontwikkeling@barendrecht.nl met als onderwerp ‘aanmelden informatiebijeenkomst De Stationstuinen’. U ontvangt dan uiterlijk op 6 oktober een link naar de digitale informatiebijeenkomst.

Plannen breed getoetst
Wethouder Peter Luijendijk: “De afgelopen periode hebben we de plannen breed getoetst. Met een enquête, bijeenkomsten voor bewoners, ondernemers en grondeigenaren in het gebied en een bijeenkomst voor jongeren. Maar ook via de website www.stationstuinenbarendrecht.nl. Hierop konden geïnteresseerden op een laagdrempelige manier reageren op de plannen. Deze website wordt in de toekomst steeds aangevuld met nieuwe informatie over de laatste ontwikkelingen en antwoorden op veel gestelde vragen over De Stationstuinen.”

Versnellingslocatie voor woningbouw
De ligging van De Stationstuinen naast het NS-station biedt kansen voor een aantrekkelijk gebied waar mensen kunnen wonen, werken, leren en recreëren. Daarom is de locatie door het Rijk ook benoemd als versnellingslocatie voor woningbouw. Het is een plek met ruimte voor grote aantallen woningen. Hier kan Barendrecht bouwen aan ‘de groene stad van morgen’. De Stationstuinen is ook nauw verbonden met het naastgelegen Dutch Fresh Port. In het gebied is niet alleen ruimte voor woonfuncties, maar ook voor werken en voorzieningen. Bijvoorbeeld voor startups, onderwijs en een campus.