Nieuwsbericht

Gemeente in gesprek over flankerend parkeerbeleid De Stationstuinen (Persbericht)

De ontwikkeling van de nieuwe wijk De Stationstuinen krijgt verder vorm. Dit geldt ook voor het parkeerbeleid dat wordt opgesteld voor de nieuwe wijk en het omliggende gebied. De gemeente Barendrecht vindt het van belang dat bewoners en bedrijven worden betrokken bij het opstellen van het parkeerbeleid.

Omliggende gebieden beschermen tegen uitwijkgedrag

De Stationstuinen wordt ontwikkeld als een autoluwe wijk. In eerdere besluiten hierover is aandacht besteed aan een risico dat gepaard gaat met de bouw van een autoluwe wijk. Het risico is aanwezig dat bewoners, werknemers en bezoekers van De Stationstuinen in de omliggende wijken gaan parkeren. Deze wijken kunnen als gevolg hiervan te maken krijgen met een stijging van de parkeerdruk. Dit wil de gemeente voorkomen.

Parkeerregulering nodig

Wijken rondom De Stationstuinen worden met parkeerregulering beschermd tegen uitwijkgedrag. Op dit moment wordt een voorstel uitgewerkt om in het gebied rondom De Stationstuinen het parkeren te reguleren door het invoeren van een blauwe zone. De gemeenteraad neemt hier op 1 oktober 2024 een besluit over.

Participatie bewoners en ondernemers flankerend parkeerbeleid

Sinds afgelopen jaar oktober is de gemeente in gesprek met bewoners en ondernemers in de deelgebieden Noord, Binnenland, Oranjewijk, Gebroken Meeldijk en de bedrijventerreinen die rondom De Stationstuinen zijn gelegen.

Om bewoners goed te blijven informeren, organiseert de gemeente op donderdag 11 juli 2024 een inloopbijeenkomst voor de wijken Noord, Binnenland en Oranjewijk. De betreffende bewoners zijn per brief geïnformeerd.

Voor de bewoners en bedrijven aan de Gebroken Meeldijk en de bedrijventerreinen rondom De Stationstuinen organiseert de gemeente op donderdag 4 juli 2024 en maandag 8 juli 2024 een participatiebijeenkomst. Ook deze belanghebbenden zijn inmiddels per brief op de hoogte gebracht.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.