Het plan

Zowel in Barendrecht als in de regio is er behoefte aan extra woningen. De Stationstuinen vervult niet alleen deze woningbehoefte, maar geeft Barendrecht ook een impuls op andere vlakken. Het wordt een complete gemengde wijk met naast woningen en bedrijven ook horeca, winkels, onderwijsinstellingen, recreatiemogelijkheden en andere voorzieningen. De Stationstuinen wordt ontwikkeld aan de oostzijde van het NS-station Barendrecht, waar nu vrijwel alleen bedrijven gevestigd zijn.

De gemeente heeft het toekomstbeeld voor De Stationstuinen vastgelegd in een gebiedsvisie. De gebiedsvisie is te bekijken door op deze link te klikken. Grondeigenaren, woningcorporaties en andere initiatiefnemers gaan samen aan de slag met de ontwikkeling. De gemeente heeft daarvoor een Ontwikkelkader opgesteld. Hierin staan adviezen en randvoorwaarden op basis waarvan initiatiefnemers zoals projectontwikkelaars nieuwe woningen, bedrijfsruimte en andere voorzieningen kunnen ontwikkelen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de aanpak van de openbare ruimte.

Bekijk kaart

Bekijk de kaart

Feiten en cijfers

Bekijk de feiten en cijfers

De kernwaarden:

Het verhaal van De Stationstuinen is gebaseerd op drie kernwaarden. U kunt op deze kernwaarden klikken om hier meer informatie over te krijgen.