Het plan

Barendrecht is een sterke schakel in Woondeal Zuidelijke Randstad en één van de stationsgebieden langs de ‘Oude Lijn’ (de spoorwegverbinding tussen Leiden en Dordrecht) die getransformeerd worden naar woningen. De Stationstuinen levert een belangrijke bijdrage aan de grote woningopgave in de regio en geeft een nieuwe impuls aan het huidige agro-logistieke bedrijventerrein. De nieuwe wijk zorgt voor verbinding tussen en versterking van het aangrenzende Dutch Fresh Port bedrijvencluster en het centrum van Barendrecht. De agrofood traditie wordt er voortgezet. De bestaande bedrijvigheid in het plangebied verdwijnt slechts deels. In De Stationstuinen gaan wonen, werken en leren straks hand in hand. Het is de o.a. de wens een agrofood campus in het hart van De Stationstuinen te realiseren rond de thema’s duurzaamheid en gezondheid. Activiteiten die naadloos passen bij een wijk van de toekomst.

De gemeente heeft het toekomstbeeld voor De Stationstuinen vastgelegd in een gebiedsvisie. De gebiedsvisie is op te vragen via destationstuinen@barendrecht.nl. Grondeigenaren, woningcorporaties en andere initiatiefnemers gaan samen aan de slag met de ontwikkeling. De gemeente heeft daarvoor een ontwikkelkader opgesteld. Hierin staan adviezen en randvoorwaarden op basis waarvan initiatiefnemers zoals projectontwikkelaars nieuwe woningen, bedrijfsruimte en andere voorzieningen kunnen ontwikkelen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de aanpak van de openbare ruimte.

Bekijk kaart

Bekijk de kaart

Feiten en cijfers

Bekijk de feiten en cijfers

De kernwaarden:

De Stationstuinen worden ontwikkeld aan de hand van drie kernwaarden. Klik op de kernwaarden voor meer informatie.