Een groene woonstraat, waar kinderen spelen en moeders met kinderen en kinderwagens lopen. De gebouwen die zijn afgebeeld zijn twee bouwlagen hoog. Je ziet geen auto’s.

Update gebiedsvisie Stationstuinen

Een groene woonstraat, waar kinderen spelen en moeders met kinderen en kinderwagens lopen. De gebouwen die zijn afgebeeld zijn twee bouwlagen hoog. Je ziet geen auto’s.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de gebiedsvisie voor de Stationstuinen. Via een aantal ‘factsheets’ geeft de gemeente Barendrecht een update op een aantal punten. Dit doen wij aan de hand van een aantal relevante thema`s van de gebiedsvisie, te weten: ‘Communicatie en participatie’, ‘Programma voor iedereen’ en ‘Gezond Bereikbaar’. In de genoemde thema`s wordt toegelicht wat er tot op heden is opgehaald en onderzocht en hoe dit in de visie uitgewerkt gaat worden. De factsheets zijn te bekijken door op deze link te klikken.

Vaststelling door de gemeenteraad

Op 1 december wordt de gebiedsvisie door het college aan voor advies voorgelegd aan de raadscommissie ruimte. Op 15 december is de gemeenteraad aan zet om de gebiedsvisie De Stationstuinen vast te stellen en de start van deze mooie ontwikkeling in te luiden.