Een gebouw waar planten uitsteken. Ook staat er een experience centre. De mensen op de afbeelding zijn vooral jong en fietsen of liggen in het gras. Het gebied ziet er uit als een campus.

Mogelijk € 32 miljoen extra Rijksbijdrage voor De Stationstuinen

Een gebouw waar planten uitsteken. Ook staat er een experience centre. De mensen op de afbeelding zijn vooral jong en fietsen of liggen in het gras. Het gebied ziet er uit als een campus.

De gemeente Barendrecht kan voor de ontwikkeling van ruim 3.000 woningen in het stationsgebied een extra rijksbijdrage van € 31.823.000 tegemoet zien. Dat heeft het kabinet gisteren bekend gemaakt. De Stationstuinen staat op de reserveringslijst van 38 plannen waar in het najaar verdere afspraken voor worden gemaakt.

Het bedrag is bedoeld voor het realiseren van parkeerplaatsen en een aantal infrastructurele werken. Dit is nodig om de bereikbaarheid en de doorstroom van het verkeer in en rondom De Stationstuinen beter te laten verlopen.

Financiering

Om aanspraak te maken op de bijdrage, wordt van de gemeente 25% eigen inbreng gevraagd. Deze cofinanciering is één van de afspraken die in het najaar moeten worden gemaakt. Het college van B&W biedt de gemeenteraad hiervoor, na de zomer, een voorstel aan. De gemeenteraad neemt hierover een besluit.

Wethouder Lennart van der Linden (Financiën) is optimistisch: “We willen in De Stationstuinen veel betaalbare woningen bouwen. Deze enorme extra bijdrage van het rijk helpt ons om dat zo snel mogelijk te gaan doen!”

Kabinetsbeleid

Het kabinet stelt de komende 10 jaar miljarden beschikbaar voor het bereikbaar maken van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties. Voor versnellingsafspraken voor woningbouw en mobiliteit van 70 voorstellen heeft het kabinet €1,2 miljard gereserveerd. Van deze voorstellen zijn er 32 zo ver uitgewerkt, dat tussen Rijk en de verschillende regio’s concrete afspraken zijn gemaakt. Over de andere 38 plannen, waaronder Barendrecht, is het streven in het najaar afspraken te kunnen maken.

Lees meer over deze investering op de website van de Rijksoverheid.