Een ontwikkelkader voor De Stationstuinen

De gemeente Barendrecht heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een Ontwikkelkader voor De Stationstuinen. Het Ontwikkelkader is de vertaling van de Gebiedsvisie naar concrete handvatten waar ontwikkelaars en initiatiefnemers verder mee kunnen om De Stationstuinen ook echt tot ontwikkeling te brengen. Het ontwikkelkader heeft als doel om heldere kaders te geven, maar ook ruimte te bieden voor flexibiliteit de komende jaren. Het geeft de gemeente en marktpartijen adviezen en randvoorwaarden om (in) De Stationstuinen te ontwikkelen, voor de (her)ontwikkeling van woningen, de infrastructuur en de openbare ruimte. Ook vormt het de basis voor planologische procedures, zoals het maken van een bestemmingsplan.

De eerste conceptversie is inmiddels af. Deze toetsen we op dit moment bij enkele belanghebbenden van het project. Na vaststelling  van het Ontwikkelkader (naar verwachting januari 2022) kunnen we dit gebruiken om deelplannen met grondeigenaren, ontwikkelaars, ondernemers, gebruikers en bewoners te ontwikkelen en te toetsen.