Digitaal platform beschikbaar

De Stationstuinen is een unieke plek ten oosten van het NS-station van Barendrecht. De ligging biedt kansen voor een aantrekkelijk gebied waar mensen kunnen wonen, werken, leren en recreëren. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan reageren op de plannen voor De Stationstuinen, per thema vragen kan stellen en ideeën en initiatieven kan delen. Daarvoor is vanaf nu het digitale platform www.stationstuinenbarendrecht.nl beschikbaar. De reacties worden verwerkt in de gebiedsvisie voor De Stationstuinen. Deze visie wordt naar verwachting in het najaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Wethouder Peter Luijendijk: “Op dit moment voeren we gesprekken met direct betrokken bewoners en ondernemers uit het gebied. Maar we willen de ideeën heel breed toetsen. Dit kan via het digitale platform op een laagdrempelige manier. Hierop staat alle informatie over De Stationstuinen en over de keuzes die de gemeente voorlegt op het gebied van onder andere woningbouw, groen en verkeer en vervoer. Ik nodig iedereen uit er gebruik van te maken.” De website wordt in de toekomst steeds aangevuld met de laatste ontwikkelingen en antwoorden op veel gestelde vragen.


Versnellingslocatie voor woningbouw
Aanleiding voor de plannen is de aanhoudende druk op de woonmarkt. Het gebied De Stationstuinen is door het Rijk benoemd als versnellingslocatie voor woningbouw vanwege de ligging aan het NS-station. Dit is een plek met ruimte voor grote aantallen woningen. Hier kan Barendrecht bouwen aan ‘de groene stad van morgen’. Vier kernwaarden kenmerken de ontwikkeling van het gebied: ‘Vers proeftuin’, ‘Gezond bereikbaar’, ‘Groen en bewust’ en ‘Levendig en vertrouwd’.