Een foto van hoe het gebied eruit ziet in december 2021, voordat de Stationstuinen ontwikkeld zijn.

De Stationstuinen een stap dichterbij – Rijk geeft forse impuls

Een foto van hoe het gebied eruit ziet in december 2021, voordat de Stationstuinen ontwikkeld zijn.

Voor de ontwikkeling van De Stationstuinen krijgt de gemeente Barendrecht een subsidie van ca. 13 miljoen euro van het Rijk. Dat maakte minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vandaag bekend. Omdat Nederland kampt met een woningtekort, biedt het Rijk financiële ondersteuning aan gemeenten om de realisatie van vooral betaalbare woningen te versnellen. Deze subsidie heet de WoningBouwImpuls (WBI). Het Barendrechtse college is enorm verheugd met de toekenning van de subsidieaanvraag. Voorwaarde voor de toekenning is dat de gemeente Barendrecht tenminste hetzelfde bedrag vrijmaakt voor De Stationstuinen.

Projectwethouder Peter Luijendijk: “De Stationstuinen heeft alle potentie om te groeien naar een bruisende plek waar wonen, werken, leren en recreëren samenkomen. Met ruimte voor nieuwe woningen én een succesvol bedrijfsleven..  Als de gemeenteraad in januari 2022 akkoord gaat met het planbudget ligt de ontwikkeling van De Stationstuinen echt binnen handbereik. Een andere eis is dat de bouw van de eerste woningen uiterlijk eind 2024 start. Ons  streven is echter zo snel mogelijk te starten met bouwen.”

Betaalbare woningen

De Woningbouwimpuls is vooral bedoeld voor projecten met een groot aandeel betaalbare woningen, zodat er meer woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen komen. Ook voor De Stationstuinen is de bouw van betaalbare woningen een speerpunt. Wethouder Arnoud Proos (Wonen) “Deze subsidie brengt de komst van De Stationstuinen weer een stap dichterbij. Dat is hard nodig vanwege het grote tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Barendrecht moet, wil en kan hier met de ontwikkeling van deze nieuwe wijk een belangrijke bijdrage aan leveren. De helft van de wijk bestaat straks uit betaalbare woningen: 30% sociale huur en 20%  betaalbaar.”

Versneld op weg naar een toekomstbestendig Barendrecht

Het plangebied van de De Stationstuinen omvat ca. 45 hectare en biedt plaats aan ca. 3025 woningen, nieuwe en bestaande bedrijven en voorzieningen. Met recht heet De Stationtuinen ‘de groene stad van morgen’. Hier worden innovatieve oplossingen ingezet om het gebied duurzaam en gezond te maken. De Stationstuinen levert zo een aanzienlijke bijdrage aan de belangrijkste maatschappelijke doelen van Barendrecht (en de regio): het bouwen van betaalbare woningen, verbeteren van de mobiliteit en klimaatbestendig worden.

Samen bouwen aan de groene stad van morgen

De Stationstuinen wordt voor een groot deel door grondeigenaren en andere initiatiefnemers ontwikkeld. De gemeente faciliteert deze partijen en is verantwoordelijk voor het publieke deel van de ontwikkeling. De WBI is onder andere bedoeld voor de publieke kosten die de gemeente maakt voor de realisatie van de infrastructuur en de hoogwaardige, groene openbare ruimte.

Planning

De verandering van bedrijventerrein naar een gemengd woon- werk- en leefgebied is ingewikkeld. Er zijn veel stappen nodig voor de voorbereiding van de plannen. Het Ontwikkelkader, de adviezen en randvoorwaarden voor ontwikkelaars en initiatiefnemers, is gereed. Op 11 januari bespreekt de commissie Ruimte van de gemeenteraad het planbudget voor De Stationstuinen en op 25 januari besluit de gemeenteraad hierover.