Foto van Paul Smolders

De mensen achter De Stationstuinen – deel 1

Foto van Paul Smolders

In elke nieuwsbrief stellen we een lid voor van het team voor dat werkt aan De Stationstuinen, te starten met de projectleider Paul Smolders. Paul is inmiddels een paar jaar werkzaam voor de BAR-organisatie bij de afdeling gebiedsontwikkeling. Na 25 jaar werkzaam geweest te zijn bij onder andere de gemeente Rotterdam en diverse adviesbureaus in de gebiedsontwikkeling is De Stationstuinen een nieuwe uitdaging. De ambities en doelen van de gebiedsvisie omzetten naar een haalbare businesscase en een heldere strategie, samen met eigenaren, ondernemers, bewoners, corporaties en andere belanghebbenden is een prachtige opgave.

Aan de ontwikkeling van De Stationstuinen werkt een team, bestaande uit een projectleider en experts van de gemeente, zoals een planoloog en verkeerskundige, en externe partijen zoals een stedenbouwkundige. Zij werken nauw samen met andere stakeholders in Barendrecht. Zowel in het gebied, zoals de NS, ProRail, grondeigenaren en ondernemers, als daarbuiten, zoals de woningbouwcorporaties. U kunt contact opnemen met het projectteam De Stationstuinen door een e-mail te sturen naar gebiedsontwikkeling@barendrecht.nl.