Foto van Luke Vredeveld

De mensen achter De Stationstuinen – deel 4

Foto van Luke Vredeveld

Wij stellen graag Luke Vredeveld aan u voor. Luke is teamleider stedenbouw en inrichting openbare ruimte voor de BAR-organisatie. En lid van de werkgroep, die zich inzet voor de realisatie van De Stationstuinen. “Met deze ontwikkeling gaan we het écht anders doen. Er worden veel meer aspecten meegenomen dan bij een traditionele gebiedsontwikkeling. We kijken heel nadrukkelijk naar de ruimtelijke kwaliteit. We houden rekening met het voorkomen van hittestress, we geven zo goed mogelijk antwoord op de uitdagingen van klimaatadaptatie en zelfs het onderwerp ‘gezondheid’ is als apart aandachtspunt erkend. Het is ontzettend leuk om hier bij betrokken te zijn”, aldus Luke.

Het is tegelijkertijd een spannende ontwikkeling. Het gebied is nu nog een goed functionerend bedrijventerrein. Dat brengt andere uitdagingen mee dan ‘gewoon’ ontwikkelen op een weiland. “Gelukkig hebben we een goede verstandhouding met de meeste eigenaren in het gebied. Eén van de eigenaren heeft zelf een ontwerper ingeschakeld om met ons mee te denken.” Luke zegt daarover: “Ook bij hen merk je veel enthousiasme. Ze zijn echt in de ontwikkeling gedoken en delen onze ambities. Dat werkt fijn. Natuurlijk schuurt het wel eens, maar dat is alleen maar goed om voor alle partijen het maximale eruit te halen. Dit wordt een wijk die straks door onze vakgenoten bezocht zal worden als goede referentie. Daar ben ik van overtuigd!”