15 juli: Inspiratieforum De Stationstuinen

Een inspirerend programma op een inspirerende plek met onder andere Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, als spreker.

Architect-stedenbouwkundige Daan Zandbelt is per 1 september 2016 door het Ministerie van IenM benoemd als Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Als lid van het College van Rijksadviseurs adviseert hij over ruimtelijke programma’s en projecten van het Rijk op thema’s als mobiliteit en verstedelijking. Hij zitting in diverse Q-teams waaronder Spoorzone Zwolle, Ring Utrecht en Ring Groningen en adviseert in MIRT-pilots. Ook zet hij het Loket Knooppunten voort, dat versnelling realiseert in het verbeteren van stationsomgevingen.

Programma:

10.00 – 10.30: Inloop
10.30 – 10.45: Welkom en introductie, door wethouder Peter Luijendijk
10.45 – 11.15: “Geen champagne! Naar een alzijdige stationsontwikkeling”, door Daan Zandbelt
11.15 – 11.30: Loods38 “De doe-tank voor de toekomst van ons voedselsysteem”, door Dineke van Meeuwen
11.30 – 12.00: Podium-debat, “Kansen voor De Stationstuinen en Dutch Fresh Port”
12.00 – 12.30: Afsluitend drankje

Locatie: Loods38 (Handelscentrum ZHZ 40, Barendrecht)

RSVP: Voor maandag 6 juli naar info@loods38.com