Feiten en Cijfers

  • Het totale plangebied is ongeveer 40 hectare groot. Dat is de grootte van ongeveer 55 voetbalvelden.
    Bekijk kaart
  • Het gebied is op dit moment gedeeltelijk een bedrijventerrein. Dat betekent dat er -gefaseerd- bedrijven plaats gaan maken voor andere functies. Bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard is voor deze bedrijven een mogelijke nieuwe vestigingsplek. Hierover is nauw contact met de betrokken bedrijven.
  • De ontwikkeling start in het gebied direct achter het station, middenin de Dutch Fresh Port. Daar is nu al een aantal voorzieningen te vinden die de omgeving meer kleur geven, zoals Verse Grond en Spring! Lees meer op onze pagina over de koplopers.
  • Recent heeft ontwikkelaar Emborion Vastgoed een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de gemeente. Zij hebben het voornemen eind 2023 starten met ontwikkeling van de eerste 300 woningen naast het terrein van Verse Grond.
  • Het gebied biedt ruimte aan circa 3.500 woningen. Het daadwerkelijke aantal woningen wordt later definitief vastgesteld.
  • Van het totale aantal woningen zal ongeveer 30% sociale woningbouw zijn en 30% van de overige woningen valt in de categorie betaalbaar wonen. Dit zijn zowel koop- als huurwoningen.
  • Naast woningen is er ruimte voor zo’n 67.500 vierkante meter voorzieningen, bedrijven en kennis- en opleidingsinstellingen. De Stationstuinen wordt geen traditionele woonwijk, maar een gemengd woon-, werk- en leefgebied.