Feiten en Cijfers

  • Het totale plangebied is ongeveer 35 hectare groot. Dat is de grootte van ongeveer 50 voetbalvelden. Het gedeelte dat in eerste instantie ontwikkeld wordt, is ongeveer 20 hectare.
    Bekijk kaart
  • Het gebied is op dit moment gedeeltelijk een bedrijventerrein. Dat betekent dat er -gefaseerd- bedrijven plaats gaan maken voor andere functies. Bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard is voor deze bedrijven een mogelijke nieuwe vestigingsplek. Hierover is nauw contact met de betrokken bedrijven.
  • De ontwikkeling start in het gebied bij de Loods 38. Daarna worden de andere delen van het plangebied in fasen ontwikkeld. De volledige ontwikkeling van het plangebied zal ruim 10 jaar duren.
  • Het plangebied biedt de ruimte aan 2.500 tot 5.000 woningen. Het daadwerkelijke aantal woningen wordt later bepaald bij de verdere uitwerking van de plannen en is afhankelijk van (verwachte) woonbehoefte in de gemeente Barendrecht en de regio.
  • Ongeveer 50-75% van de nieuwe woningen in De Stationstuinen worden appartementen. De overige woningen zijn grondgebonden stedelijke woonvormen. In alle prijsklassen, maar met de nadruk op betaalbaar wonen.
  • Er komen zowel (sociale) huurwoningen als koopwoningen in De Stationstuinen.
Heeft u nog aanvullende vragen of suggesties?