Feiten en Cijfers

  • Het totale plangebied is ongeveer 40 hectare groot. Dat is de grootte van ongeveer 55 voetbalvelden.
    Bekijk kaart
  • Het gebied is op dit moment gedeeltelijk een bedrijventerrein. Dat betekent dat er -gefaseerd- bedrijven plaats gaan maken voor andere functies. Bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard is voor deze bedrijven een mogelijke nieuwe vestigingsplek. Hierover is nauw contact met de betrokken bedrijven.
  • De ontwikkeling start in het gebied bij Loods 38. Daarna worden de andere delen van het plangebied in fasen ontwikkeld. De volledige ontwikkeling van het plangebied zal ruim 10 jaar duren.
  • Het plangebied biedt de ruimte aan 2.300 tot 3.500 woningen. Het daadwerkelijke aantal woningen wordt later bepaald bij de verdere uitwerking van de plannen en is afhankelijk van (verwachte) woonbehoefte in de gemeente Barendrecht en de regio.
  • Van het totale aantal woningen zal ongeveer 30% sociale woningbouw zijn en 20% valt in de categorie betaalbaar wonen.
  • Er komen zowel (sociale) huurwoningen als koopwoningen in De Stationstuinen.
  • Er is ruimte voor 40.000-60.000 vierkante meter voorzieningen, bedrijven en kennis- en opleidingsinstellingen op het gebied van voedsel en gezondheid.

Heeft u nog aanvullende vragen of suggesties?