Groen en bewust

In De Stationstuinen zetten we in op groene, duurzame stedelijke ontwikkeling. We werken aan een leefbaar en gezond woon- en werkgebied voor bewoners, ondernemers en bezoekers. In De Stationstuinen woont iedereen in, op of aan een tuin. Dit groene karakter sluit aan op de bestaande wijken van Barendrecht en legt de verbinding tussen dorp en buitengebied. Het spoorpark trekken we het gebied in, zodat het beter beleefbaar en beter toegankelijk wordt.

De Stationstuinen wordt duurzaam gebouwd. Waar mogelijk circulair. Circulair betekent spaarzaam (her)gebruik van grondstoffen en materialen, tijdens en na de ontwikkeling van het gebied. De ambitie is om de nieuwste inzichten op het gebied van bouwtechniek en duurzaamheid te gebruiken. Dat betekent dat er gekeken wordt naar alternatieve materiaalgebruik, zoals houtbouw. Bovendien kijken we naar de mogelijkheden om elektriciteit en warmte binnen De Stationstuinen en Dutch Fresh Port op een slimme manier uit te wisselen.