Gezond bereikbaar

In De Stationstuinen werken we aan de mobiliteit van de toekomst die moet zorgen voor een gezonde en duurzame leefomgeving waar groen de overhand heeft. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang en er wordt ingezet op zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer. Het verkeer van en naar Dutch Fresh Port wordt zoveel mogelijk gescheiden van het bestemmingsverkeer. Parkeren vindt plaats in collectieve voorzieningen Daarnaast wordt er nadrukkelijk ingezet op deelmobiliteit. De auto krijgt zo een bescheiden rol in het straatbeeld

De ligging naast het station en de komst van snellere treinverbindingen zorgen voor een optimale verbinding met Rotterdam en de rest van de Randstad. De fiets- en wandelpaden sluiten naadloos aan op het station. Door de nieuwe mobiliteitshubs (overstappunten) zoals die bij het station, stap je makkelijk over van de trein op de bus en andere vervoersmiddelen. Hierdoor wordt het voor bewoners en bezoekers makkelijk gemaakt om met het openbaar vervoer, te voet of op de fiets naar hun bestemming te gaan.