Vooruitblik mijlpalen planning

Hieronder ziet u een overzicht van belangrijkste mijlpalen in de ontwikkeling van De Stationstuinen. Zoals u in het eerste bericht kunt lezen is het bestemmingsplan voor de 1e bouwfase bijna gereed. Vanaf 6 april kunt u 6 weken lang de stukken inzien en inhoudelijk reageren. Daarna worden de zienswijzen beantwoord. Het daarop volgende besluitvormingsproces is naar verwachting in kwartaal 3 van dit jaar afgerond. Hierna kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor de 1e fase starten en start ook spoedig de bestemmingsplanprocedure voor de 2e bouwfase. In de laatste maanden van 2024 begint de bouw van de 1e fase. In ieder geval vóór 15 december. Dit is een voorwaarde die het Rijk gesteld heeft bij de toekenning van de bijdrage in het kader van de woningbouwversnelling. De bouw van de laatste fase dient in dat kader 10 jaar na de startdatum van de ontwikkeling te beginnen.