Groen en bewust

De Stationstuinen wordt een gebied met aandacht voor groen en water. Dat Barendrechters dit belangrijk vinden, bleek ook uit de enquête in april. Groen domineert niet alleen de openbare ruimte, maar ook de gebouwen. Er komen dak- en geveltuinen. Het spoorpark trekken we het gebied in, zodat het
beter beleefbaar en beter toegankelijk wordt. Bovendien fietsen of lopen bewoners makkelijk het groene buitengebied in. Groen en bewust betekent dat we energiezuinig en circulair ontwikkelen en bouwen. Circulair betekent spaarzaam (her)gebruik van grondstoffen en materialen, tijdens en na de ontwikkeling van het gebied.