Groen en bewust

In De Stationstuinen zetten we in op groene, duurzame stedelijke ontwikkeling. We werken aan een leefbaar en gezond woon- en werkgebied voor bewoners, ondernemers en bezoekers. In De Stationstuinen woont iedereen in, op of aan een tuin. Dit groene karakter sluit aan op de bestaande wijken van Barendrecht en legt de verbinding tussen dorp en buitengebied. Het spoorpark trekken we het gebied in, zodat het beter beleefbaar en beter toegankelijk wordt.

De Stationstuinen wordt zoveel mogelijk circulair en energieneutraal gebouwd. Circulair betekent spaarzaam (her)gebruik van grondstoffen en materialen, tijdens en na de ontwikkeling van het gebied. De ambitie is om een groot gedeelte van De Stationstuinen in hout te bouwen. We kijken naar de mogelijkheden om elektriciteit en warmte binnen De Stationstuinen en Dutch Fresh Port op de slimme manier uit te wisselen.