Gezond bereikbaar

In De Stationstuinen werken we aan de gezonde mobiliteit van de toekomst. Niet de auto, maar fietsen, lopen en openbaar vervoer staan in De Stationstuinen op één. Het station blijft goed bereikbaar en er komen nieuwe fietsroutes die het gebied met het dorp en de omgeving verbinden. Vrachtauto’s voor bedrijven op Dutch Fresh Port rijden niet door
De Stationstuinen. Auto’s worden niet voor de deur, maar op centrale grotere parkeergelegenheden geparkeerd. Ook het gebruik van deelauto’s en eventueel deelscooters en deelfietsen is een speerpunt van De Stationstuinen. Zo zorgen we dat de auto alleen wordt gebruikt als dat nodig is. Het resultaat? Autoluwe straten waar het prettig wonen en verblijven is met meer ruimte voor groen, veilig spelen en gezellige ontmoetingsplekken.