De gebiedsvisie

De gebiedsvisie is een plan op hoofdlijnen, waarin we de belangrijkste waarden en kwaliteiten van het gebied afspreken. Deze visie is verder bewust flexibel, zodat we de mogelijkheid hebben om bij te sturen met de kennis van morgen of overmorgen. We vinden het belangrijk deze hoofdlijnen met alle betrokkenen af te stemmen en dus ook bij u te toetsen. Hier hebben we in april een start mee gemaakt door middel van een enquête. Dit platform is het vervolg van dit proces. U heeft tot eind juli de kans uw mening te laten horen. Uw inbreng verwerken we zorgvuldig. Na de zomer presenteren we u de definitieve gebiedsvisie die naar verwachting in november het gemeentelijke besluitvormingsproces in gaat.

Het verhaal van De Stationstuinen is gebaseerd op vier kernwaarden. U kunt op deze kernwaarden klikken om hier meer informatie over te krijgen.

De kernwaarden:

Het verhaal van De Stationstuinen is gebaseerd op vier kernwaarden. U kunt op deze kernwaarden klikken om hier meer informatie over te krijgen en uw mening achter te laten.