De gebiedsvisie

De gebiedsvisie voor De Stationstuinen is een plan op hoofdlijnen, waarin we de belangrijkste waarden en kwaliteiten van het gebied afspreken. We vinden het belangrijk deze hoofdlijnen met alle betrokkenen af te stemmen. We hebben de onderdelen van de gebiedsvisie daarom breed getoetst bij inwoners, ondernemers en grondeigenaren.

Hoogtepunten uit dit traject zijn de enquête, die door ongeveer 400 Barendrechters is ingevuld en het platform waar u zich op dit moment op bevindt, dat door 2000 mensen is bezocht en waar ongeveer 100 uitgebreide reacties op de gebiedsvisie zijn binnengekomen. Maar ook waarderen wij de gesprekken die we met bewoners, ondernemers en grondeigenaren tijdens een aantal bijeenkomsten hebben gevoerd. We kunnen concluderen dat de plannen en ambities voor De Stationstuinen positief en met enthousiasme zijn ontvangen.

De gebiedsvisie is af en is hier te raadplegen. De gebiedsvisie is op 15 december 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Barendrecht.

Het verhaal van De Stationstuinen is gebaseerd op drie kernwaarden. U kunt in het kader rechts op deze kernwaarden klikken om hier meer informatie over te krijgen.

De kernwaarden:

Het verhaal van De Stationstuinen is gebaseerd op drie kernwaarden. U kunt op deze kernwaarden klikken om hier meer informatie over te krijgen en uw mening achter te laten.