All posts by Wilma Klaren

15 juli: Inspiratieforum De Stationstuinen

15 juli: Inspiratieforum De Stationstuinen

Een inspirerend programma op een inspirerende plek met onder andere Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, als spreker.

Architect-stedenbouwkundige Daan Zandbelt is per 1 september 2016 door het Ministerie van IenM benoemd als Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Als lid van het College van Rijksadviseurs adviseert hij over ruimtelijke programma’s en projecten van het Rijk op thema’s als mobiliteit en verstedelijking. Hij zitting in diverse Q-teams waaronder Spoorzone Zwolle, Ring Utrecht en Ring Groningen en adviseert in MIRT-pilots. Ook zet hij het Loket Knooppunten voort, dat versnelling realiseert in het verbeteren van stationsomgevingen.

Programma:

10.00 – 10.30: Inloop
10.30 – 10.45: Welkom en introductie, door wethouder Peter Luijendijk
10.45 – 11.15: “Geen champagne! Naar een alzijdige stationsontwikkeling”, door Daan Zandbelt
11.15 – 11.30: Loods38 “De doe-tank voor de toekomst van ons voedselsysteem”, door Dineke van Meeuwen
11.30 – 12.00: Podium-debat, “Kansen voor De Stationstuinen en Dutch Fresh Port”
12.00 – 12.30: Afsluitend drankje

Locatie: Loods38 (Handelscentrum ZHZ 40, Barendrecht)

RSVP: Voor maandag 6 juli naar info@loods38.com

Loods 38: opening klimaatbos

Loods 38: opening klimaatbos

Loods 38. Een doe-tank voor de toekomst van het voedselsysteem. Op een plek die historisch door voedsel gekenmerkt wordt, ontwikkelt zich een nieuw gebied: De Stationstuinen. Helemaal aan het begin van deze ontwikkeling staat Loods38. Een fysieke plek, een oude loods waar nieuw leven in geblazen wordt. De rol van Loods38 is het faciliteren en initiëren van een duurzame transformatie in het voedselsysteem. Innovatie, vergroening en human capital komen hier samen. Loods38 biedt een platform voor verschillende projecten binnen deze thema’s.

Klimaatbos: achtergrond en informatie

Het wordt steeds warmer in de stad. Daardoor wordt het minder fijn om in de stad te leven: de hoge temperaturen zijn een gevaar voor de gezondheid. Ook kan de hitte problemen veroorzaken voor bijvoorbeeld de stroomvoorziening en de waterkwaliteit. Bomen en beplanting horen tot de meest effectieve oplossingen om dit hitteprobleem tegen te gaan. Maar waarom werken bomen nou zo goed om de stad te koelen? Dat wordt onderzocht in het klimaatbos. Iedere boomsoort is verschillend: de vorm is anders, hoeveel bladeren er aan de boom groeien en welke vorm die bladeren hebben. Met sensoren wordt in het klimaatbos gemeten hoeveel schaduw die verschillende boomsoorten geven en hoeveel water ze verdampen. Daarmee kunnen we ontdekken welke boomvorm het meest helpt om de stad koeler te maken. Het mooie is dat het klimaatbos niet alleen een plek voor onderzoek en onderwijs is. Het klimaatbos is ook een snelle manier om bomen in de stad neer te zetten. Op pallets kunnen de bomen makkelijk worden verplaatst. En als het onderzoek klaar is, kunnen de bomen op een vaste plek in de grond worden gezet.Met steun van de Provincie Zuid-Holland zijn nu de eerste 21 bomen geplaatst. Onze ambitie is om dit aantal uit te breiden naar 75, waarbij we bedrijven oproepen zich aan te sluiten bij ons initiatief. Om samen te werken aan een groen en duurzame toekomst!

15 juli: Woonbijeenkomst voor jonge Barendrechters

15 juli: Woonbijeenkomst voor jonge Barendrechters

De gemeente wil meer aandacht geven aan betaalbare woningbouw, maar wil hiervoor ook graag meer inzicht in de knelpunten en woonwensen van jongeren. Ben je tussen de 18 en 27 jaar en merk je dat het lastig is een betaalbare woning te vinden in Barendrecht? Zou je hierover graag met ons in gesprek willen? Kom dan naar de Woonbijeenkomst voor jonge Barendrechters op woensdag 15 juli van 19.00 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis.

Gespreksronden

Tijdens deze avond geven we een kijkje in wat de gemeente doet en wat er wordt gebouwd. Daarna gaan we graag met je in gesprek om meer te weten te komen over wensen en mogelijkheden. Daarbij maken we gebruik van drie gespreksronden: Woonstichting Patrimonium Barendrecht neemt als grootste sociale verhuurder in Barendrecht een gespreksronde voor haar rekening. Bureau Buhrs, betrokken bij de ontwikkeling van De Stationstuinen, leidt eveneens een gespreksronde. En natuurlijk is er ook een gespreksronde van de gemeente. Begin maart werd een enquête uitgezet om de woonwensen van jonge Barendrechters te inventariseren. Tijdens de woonbijeenkomst worden de resultaten tevens gedeeld en kan erover in gesprek worden gegaan.

Update:

Vanwege de grote belangstelling is aanmelden voor deze avond helaas niet meer mogelijk.

Digitaal platform beschikbaar

Digitaal platform beschikbaar

De Stationstuinen is een unieke plek ten oosten van het NS-station van Barendrecht. De ligging biedt kansen voor een aantrekkelijk gebied waar mensen kunnen wonen, werken, leren en recreëren. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan reageren op de plannen voor De Stationstuinen, per thema vragen kan stellen en ideeën en initiatieven kan delen. Daarvoor is vanaf nu het digitale platform www.stationstuinenbarendrecht.nl beschikbaar. De reacties worden verwerkt in de gebiedsvisie voor De Stationstuinen. Deze visie wordt naar verwachting in het najaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Wethouder Peter Luijendijk: “Op dit moment voeren we gesprekken met direct betrokken bewoners en ondernemers uit het gebied. Maar we willen de ideeën heel breed toetsen. Dit kan via het digitale platform op een laagdrempelige manier. Hierop staat alle informatie over De Stationstuinen en over de keuzes die de gemeente voorlegt op het gebied van onder andere woningbouw, groen en verkeer en vervoer. Ik nodig iedereen uit er gebruik van te maken.” De website wordt in de toekomst steeds aangevuld met de laatste ontwikkelingen en antwoorden op veel gestelde vragen.


Versnellingslocatie voor woningbouw
Aanleiding voor de plannen is de aanhoudende druk op de woonmarkt. Het gebied De Stationstuinen is door het Rijk benoemd als versnellingslocatie voor woningbouw vanwege de ligging aan het NS-station. Dit is een plek met ruimte voor grote aantallen woningen. Hier kan Barendrecht bouwen aan ‘de groene stad van morgen’. Vier kernwaarden kenmerken de ontwikkeling van het gebied: ‘Vers proeftuin’, ‘Gezond bereikbaar’, ‘Groen en bewust’ en ‘Levendig en vertrouwd’.