All posts by Richella Wieme

Vooruitblik mijlpalen planning

Vooruitblik mijlpalen planning

Hieronder ziet u een overzicht van belangrijkste mijlpalen in de ontwikkeling van De Stationstuinen. Zoals u in het eerste bericht kunt lezen is het bestemmingsplan voor de 1e bouwfase bijna gereed. Vanaf 6 april kunt u 6 weken lang de stukken inzien en inhoudelijk reageren. Daarna worden de zienswijzen beantwoord. Het daarop volgende besluitvormingsproces is naar verwachting in kwartaal 3 van dit jaar afgerond. Hierna kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor de 1e fase starten en start ook spoedig de bestemmingsplanprocedure voor de 2e bouwfase. In de laatste maanden van 2024 begint de bouw van de 1e fase. In ieder geval vóór 15 december. Dit is een voorwaarde die het Rijk gesteld heeft bij de toekenning van de bijdrage in het kader van de woningbouwversnelling. De bouw van de laatste fase dient in dat kader 10 jaar na de startdatum van de ontwikkeling te beginnen.

De mensen achter De Stationstuinen

De mensen achter De Stationstuinen

In elke nieuwsbrief zetten wij een ander lid van het projectteam van De Stationstuinen in de schijnwerpers. Deze keer is Jeroen Goes aan de beurt.

Jeroen Goes is verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige opzet en beeldkwaliteit van De Stationstuinen. “Ik heb vanaf dag 1 aan de planvorming van De Stationstuinen gewerkt. Inmiddels dus al weer een aantal jaar en met veel plezier. De Stationstuinen is een mooi project waar alles bij elkaar komt. Een grote woningbouwopgave gecombineerd met tal van functies, een autovrij karakter, volop groen en aandacht voor een vriendelijke beleving. Dat betekent dus schaken op vele borden tegelijkertijd. Zo ben ik in gesprek met alle initiatiefnemers, ontwerp samen met de landschapsontwerper en de civiele experts van de gemeente aan diverse onderdelen en sta de projectleider bij in het proces. Ontwerpen, faciliteren en inspireren zijn wat mij betreft sleutelwoorden voor mijn rol.”

Nieuwe video!

Nieuwe video!

Ben jij ook benieuwd naar de ontwikkelingen van De Stationstuinen? Bekijk dan hier de video en fiets mee met Janice en Tony. Zij laten je kennismaken met de groene wijk van morgen: De Stationstuinen.

Inloopavond Emborion over de 1e fase

Inloopavond Emborion over de 1e fase

Op woensdag 19 april organiseert ontwikkelaar Emborion ook een inloopavond over het bestemmingsplan. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen over de 1e fase van De Stationstuinen. U kunt tussen 18.30u en 22.00u binnenlopen in Café Clementine/Loods 38, Spoorlaan 7.

De Stationstuinen

De Stationstuinen

Op dinsdag 4 april om 21.00u wordt de raadscommissie Ruimte bijgepraat over het ontwerp bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan, de voortgang tot nu toe en de planning voor het vervolg. De presentatie vindt plaats in de hal van het gemeentehuis, Binnenhof 1.

Wilt u hier bij aanwezig zijn? Dan kunt u zich hiervoor tot uiterlijk maandag 3 april aanmelden via griffie@barendrecht.nl. Kunt u niet aanwezig zijn dan is het ook mogelijk om de presentatie na afloop hier terug te kijken. Het is niet mogelijk om tijdens de presentatie uw reactie te geven. Dat kan wel gedurende de inzageperiode van 6 april – 18 mei.

Stukken inzien en reageren

Het college van burgemeester en wethouders legt drie documenten ter inzage waarop u vanaf 6 april gedurende 6 weken inhoudelijk kunt reageren. Het gaat om de volgende drie stukken: ontwerpbestemmingsplan (OBP), milieueffectrapport (MER) en beeldkwaliteitplan (BKP).

  • OBP: In het OBP ligt juridisch-planologisch vast wat in de 1e fase van de gebiedsontwikkeling mag worden gerealiseerd.
  • MER: Een MER brengt de milieueffecten van een plan of project in kaart. Op deze manier kan de gemeente Barendrecht deze meenemen in de besluiten over de realisatie van de gebiedsontwikkeling.
  • BKP: Het BKP toetst of de bouwplannen van De Stationstuinen voldoen aan de aanbevelingen en richtlijnen voor de vormgeving van de bebouwing en inrichting van de ruimte.